OFERTAAgresja i przemoc - jak się jej przeciwstawić?


Odbiorcy:

Uczniowie klas IV- VI szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych

Czas realizacji:

2-3 godziny lekcyjne

Cele programu:

  • Poznanie reduktorów napięć i złości
  • Poznanie sposobów kontrolowania złości
  • Wzmacnianie pożądanych zachowań
  • Określenie, jakie wartości są dla uczniów ważne w życiu

Przewidywane efekty:

  • Uczniowie nabędą umiejętność wczesnego rozpoznawania czynników wyzwalających u nich złość
  • Uczniowie zapoznają się z prostymi technikami relaksacyjnymi
  • Uczniowie poznają sposoby kontroli złości
  • Uczniowie określą wartości, którymi się w życiu kierują

Realizatorki:

Anna Ryńca, Danuta Marciniak
©2007-2012,